مصاحبه اختصاصی

حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی

 

(مصاحبه با دکتر عرفان منش)

همه میدانیم ولی بی عَسَلیم!


معــرفی کـتــاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛

میدانیم ولی کاری نمیکنیم! جالب آنجاست که اصلا نمیدانیم که چطور باید کار کنیم!
آری، بگویم برایتان که میدانیم اما نمیدانیم که دانستنمان ما را چه فایده! حتما به گوشتان خورده که عالم بی عمل به چه ماند؟ اما خوب احتمالا نشدیده اید که علم بی فایده به چه ماند؟! همچونانکه در عوالم زنبور سیر میکنید و گشت و گذار در خماری پاسخ به سوال مینشانم برایتان از جنس سوال، پاسخی روی چشمتان: تا به این زمان که میگویم برایتان قطعا شنیدهاید بسیار، مشابه این داستان که خواندهایم و میخوانیم آنچه را که ندارد برای ما پشیزی سود و زیان....

تفاوت از زمین تا آسمان اصل!


نگاهی گذرا به تمایزات دو نهاد مدرسه و آموزش و پرورش در اهداف و کارکرد های خود

در مرام نامه ها و مانیفست هایی که از  تمامی مکاتب و مسلک های مختلف سیاسی و اجتماعی ارائه شده است، آنچه از اهمیت و بایستگی قابل توجهی برخوردار است، و جنس مشترک و نقطه اتصال تمامی این اندیشه هاست، نیاز به نهادی در جهت ارائه و انتقال اندیشه های خود به افکاری تازه، دست نخورده، جویای حقیقت و آماده پذیرش هویت است. نهادی که اگر نقش موثر و پررنگ او را از تاریخ اندیشه و تحولات اجتماعی حذف نماییم، با چیزی جز اوراق و کتب پر از حرف های خوب و بد روبرو نخواهیم شد.

زبانت لال!


جستاری در رویکردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی

عدالت؛ مسئله ای که به فرموده ی مقام ولایت، جمهوری اسلامی در تحقق آن ناکام مانده است. مسئله ای که در همه دنیا بی شمار خواهان دارد اما مانند لبه تیغ چنان لغزنده و خطرناک است که طلب کنندگان آن را به این سو و آن سو تقسیم می کند؛ سوی حق و سوی باطل. با تقسیم عدالتخواهان به دو گروه حق و باطل، نزاعی شکل می گیرد که تنها بازنده آن نه طرف حق ظاهری و نه طرف باطل ظاهری، بلکه خود عدالت است. با اینکه عدالت از مسائل جاری و مورد بحث بین اقشار مختلف مردم است اما میان کسانی که وظیفه تحقق آن را بر عهده دارند متأسفانه کمرنگ جلوه می کند. آری عدالت مسئله گم شده ما در تمام مناسبات حکومتی و غیر حکومتی است.

فدایی ملت


بیان ابعاد شخصیتی شهید فخری زاده از زبان دوستان نزدیک

۷ آذر ۱۳۹۹ دکتر محسن فخری زاده از دانشمندان برجسته هسته‌ای و صنعت دفاعی ایران، توسط سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی(موساد) به شهادت رسید. خبر کمی غیر منتظره و گیج کننده بود. بسیاری از مردم نام او را نشنیده، اهمیت شخصیت او را درک نکرده و انگشت به دهان در انتظار اخبار تکمیلی نشسته بودند. اهمیت شخصیت و جایگاه علمی او آن قدر بالا بود که دشمنان قسم خورده ملت ایران، مدام در حال رصد کردنش بودند. حتی چندین بار نام او را متذکر شده و هشدار داده بودند که ما او را به حال خود رها نمی کنیم. و شد آنچه نباید می‌شد. ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار، همچنان برای بسیاری از مردم ایران ناشناخته مانده است...

موشن گرافی؛

مکتــب فخـری زاده

معرفی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن