سیاست به مثابه پازل

توسط  یاسین شیریانزمان تقریبی مطالعه:   3 دقیقه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

قاعده این است که درمورد سیاست ذهن منظمی داشته باشیم تا به کمک هم از ابتدائیات شروع به تشکیک کنیم , یکی یکی گفتگو کنیم و جلو برویم. قاعده این است که یک صفحه پازل جلوی شما بگذارم , تکه های پازل را یکی یکی به شما معرفی کنم و بعد با کمک همدیگر هرکدام از تکه ها را در سر جای خودش بگذاریم تا پازل تکمیل بشود. و البته در یک نگاه کلان تر باید ببینیم نسبت پازل های مختلف باهم چگونه‌ است ؟
مثلا هنر و ادبیات چه نسبتی با سیاست دارند ؟ کدام تکه هایشان شبیه به هم است ؟ بازیگران آنها چه تفاوت های شخصیتی باهم دارند؟ تعامل هنرمند و سیاستمدار چگونه در یک سیستم گنجانده میشود؟ آیا ستیز کنترل شده بهترین نوع تعامل است ؟ قاعده این است که لباس مندرس نهاد علم را برداریم , چشم در چشم او نگاه کنیم و ببینیم که دقیقا چه آورده ای برای دنیای سیاست دارد ؟
باید دید نهاد علم و خاصه فلسفه و علوم سیاسی و جامعه شناسی و روانشناسی چه نسبتی با دنیای سیاست دارند و آیا اصلا در سیاست ورزی نقشی میتوانند ایفا کنند یا خیر ؟
باید دید برای ورود و اصلاح بهتر است در کتابخانه بنشینیم و تئوری پردازی کنیم یا به سبک سنتی به حلقه های قدرت نزدیک شویم؟ فی الواقع باید دید سهم آدم های نظری و عملی کجای بازی سیاست است ؟ از سیاست نظری تا سیاست عملی و از نظریه پرداز تا سیاستمدار چقدر فاصله است ؟‌ این فاصله را چه کسانی و با چه پلنی باید پر کنند ؟
و طبیعتا یک سوال
ما برای پاسخ به این سوال ها چه در دست داریم ؟
در اطرافمان باید بگردیم یکی یکی تکه های پازل را پیدا کنیم تا بعد ببینیم آنها را چطور باهم ترکیب کنیم تا پازل تکمیل شود !

تکه هایی از پازل
اهل سیاست به چه کسانی میگویند ؟ چرا گاهی پیرمرد کشاورز یک روستای دور افتاده میتواند سیاست را بیشتر از استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه فهم کند ؟
سیاست متعلق به چه کسانی است ؟ آیا آدم های رادیکال نمی توانند به عرصه سیاست ورود کنند ؟ آیا عرصه سیاست با وجود همه تفاوتهای بیرونی که مردم مشاهده میکنند صرفا متعلق به محافظه کاران است ؟ قدرت و حکومت ناظر به چیست ؟ چرا ما به حکومت و قدرت نیازمندیم ؟ چرا ما به حکومت و قدرت تمایل داریم ؟ میل به قدرت از کجا ناشی میشود ؟
قدرت سهم چه کسانی است ؟ قدرت و ثروت چه نسبتی باهم دارند ؟ چرا قدرت سهم الارث ثروتمندان شده است ؟ چگونه میتوان قدرت را از انقیاد سرمایه داران درآورد ؟ اگر قدرت در اختیار سرمایه داران نباشد در اختیار چه کسانی باشد؟قدرت یک مفهوم منفعل است یا فعال ؟ قدرت خودش صاحب خودش را انتخاب میکند یا این ما هستیم که انتخاب میکنیم قدرت نصیب چه کسانی بشود ؟
معیار انتخاب ما چیست ؟
سرنوشت جامعه بدون حکومت و قدرت چیست؟ چه کسانی از این ایده نفع میبرند چه کسانی ضرر میکنند؟ سیاستمدار خوب و سیاستمدار بد کیست ؟ معیار ما برای تشخیص خوب و بد در عرصه سیاست چیست؟ کارکرد و رسالت اصلی سیاست چیست؟ آیا دیانت و سیاست میتوانند یکی باشند ؟ مساوی دانستن دیانت و سیاست بزرگترین پوئن جمهوری اسلامی بوده است یا عجیب ترین خطای استراتژیک مسلمانان ایران ؟ اصلا مختصات دین و سیاست چیست ؟ آیا آنها با همدیگر هم پوشانی دارند ؟
تفاوت مصدق و آیت الله خمینی در چیست ؟ آیا مصدق و بازرگان دین را متعلق به حوزه خصوصی میدانستند ؟ دین به راستی متعلق به حوزه خصوصی است ؟ اگر خیر کدام دین میتواند به عرصه عمومی راه پیدا کند ؟
چرا ما سیاست زده ایم ؟ چرا مردم و روشنفکران دست در دست هم از حکومت و حاکمان متنفر اند؟ ما با خطای حاکمان مواجه ایم یا خطای مردم؟ سهم وراثت در سیاست چقدر است ؟ چرا فیاض میگوید تنها راه ورود به سیاست ازدواج است ؟ پوسته ی سخت ورود به سیاست ساخته و پرداخته کیست ؟ ما برای شکستن این پوسته چه کاری باید انجام بدهیم؟ جنس سیاست جنس عمل است یا علم ؟ چرا کتاب خواندن از ما سیاستمدار نمی سازد ؟ به راستی این حرف که سیاست در خون آدمهاست چقدر صحت دارد ؟ آیا ما با یک امر انتسابی طرفیم؟ سیاست پدر و مادر ندارد ؟ این گفته تماما درست است یا تمام مزخرف ؟ آیا چیزی پدر و مادر تر از سیاست وجود دارد ؟ پدر و مادر سیاست کیست؟ چرا در جمهوری اسلامی سیاست عملی به سیاست نظری گره نخورده است ؟ چرا فقیه بعنوان سیاستمدار انتخاب شد ؟ فواید و مضرات این تصمیم چیست ؟ صلاحیت فقیه برای این کار از کجا آمده است ؟ آیا ورود روحانیت به قدرت بزرگترین خطای جمهوری اسلامی بود ؟ چرا جمهوری اسلامی چنین تصمیمی گرفت ؟ آیا گره خوردن نهاد دین به نهاد قدرت بزرگترین ضربه به خود نهاد دین نیست ؟
به یک تعبیری سیاست عملیات لایه بندی است. از پس هر لایه ای لایه ای دیگر قرار گرفته است ; باید دید ساختار قدرت و لایه های قدرت در جمهوری اسلامی چگونه شکل گرفته است ؟

 

یاسین شیریان
دانشجوی دوره کارشناسی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

درمورد مطلبی که خوندید به ما بازخورد بدید!

(الزامی):

(الزامی):